Hlavní nabídka
Nabídka

GRIP PRIMER

ZÁKLADNÍ NÁTĚR na vodní bázi GRIP PRIMER

Jednosložkový podkladový nátěr na bázi vody

Jednosložkový podkladový nátěr na bázi vody, složený z pryskyřice s přísadou speciálních minerálních látek pro přilnavost. Materiál je charakteristický výbornou přilnavostí na velice hladké a nenasákavé podklady jako jsou keramika, kovové povrchy a hladký beton. Tento výrobek je vhodným pojivem pro tekutou impregnaci a omítky.

VÝHODY

  • Výborná přilnavost na hladkých a nenasavých površích.
  • Jednoduchá aplikace válečkem nebo kartáčem
  • Víceúčelový
  • Rychlé vysušení
  • Vhodný jako základní nátěr pro tekuté izolační systémy proti vodě.

OBLAST APLIKACE

Výrobek byl vyroben s cílem zlepšit přilnavost na hladkých a nenasákavých podkladech jako jsou dlážděné (cihlové) povrchy, kovové povrchy a hladký beton.

Díky přilnavým vlastnostem Grip Primer, mohou být výše uvedené podklady obkládané Diasen tekutými izolačními systémy proti vodě a tekutou povrchovou úpravou. Výrobek se může používat jak na vnitřní, tak na vnější prostory.

VÝTĚŽNOST

0.15 – 0.20 kg/m2

BARVA

Průhledná

CE

Diasen s.r.o.

Průmyslová zóna Berbentina, 5 Sassoferrato ANCONA 14, UNI EN 1504-2

 

Výrobky a systémy pro ochranu a obnovu betonových konstrukcí –

Část 2: Systémy pro ochranu betonových konstrukcí

Propustnost vodní páry:     Sd = 0,49 m

Podkladový (penetrační) nátěr na bázi vody

I když byly zde poskytnuté údaje a doporučení uvedeny na základě našich nejlepších zkušeností a vědomostí, měly by být považovány pouze za orientační a měly by být potvrzeny vyčerpávajícím praktickým používáním. Diasen nezná zvláštnosti zpracování nebo vlastnosti podkladu zákazníka. Z tohoto důvodu by měl uživatel provést předběžné zkoušky, s cílem ověřit vhodnost pro zamýšlené používání. V případě nejistoty nebo pochybností, obraťte se prosím na technické oddělení společnosti, za předpokladu, že se jedná pouze o jednoduchou pomoc uživateli. Měl by mít odpovídající schopnosti a zkušenosti pro určení nejvhodnějšího řešení. Vždy respektovat nejnovější aktualizace technického listu, který je k dispozici na www.diasen.com. a který nahrazuje ty předešlé.

SKLADOVÁNÍ

Skladovat výrobek v jeho originálních, perfektně uzavřených nádobách v dobře větraných prostorách, mimo dosah slunečních paprsků, vody a ledu, při teplotách mezi + 5°C a +35°C.

Doba skladování: 12 měsíců

 

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být kompletně ztvrdlý a dostatečně odolný. Povrch musí být pečlivě vyčištěný, suchý, bez úlomků nebo oddělujících se součástí a bez vzlínající vlhkosti. V případě vlhkosti použít WATstop jako parotěsnou zábranu společně s akrylovými výrobky nebo použít Vaposhield, společně s epoxidovými nebo polyuretanovými výrobky (viz příslušné technické listy).

Před aplikací výrobku se doporučuje zakrýt všechny prvky, na které nebude nátěr aplikován.

NETOXICKÝ

                                                           Technické údaje

Vlastnosti                                                                                                    Měrná jednotka

Výtěžnost                                          0.15 – 0.20                                         kg/m2

Vzhled                                        kapalný                                                  -

Barva                                         průhledná                                                -

Ředění                                        pokud je třeba, max. 5% vody                     -

Teplota aplikace                                +5/+35                                             °C

Čas sušení (T=20°C;R.H 40%)               4                                                  hodiny

Skladování                                 12 měsíců v originálních nádobách a na suchých místech        

Balení                                        5 a 20 kg umělohmotný kbelík                      kg

Konečné užitné vlastnosti                                Jednotka      Norma                   Výsledky

Přilnavost k betonu                     1.66             MPa=        EN ISO 4624            -

Test přilnavosti uvolnění                                 N/mm2        ASTM D4541            -

Přilnavost k dlaždicím (cihlám)       4,17             MPa=        EN ISO 4624            -

Test přilnavosti pul-off(uvolnění)                      N/mm2        ASTM D4541            -

Přilnavost ke kovu                       1.50             MPa=        EN ISO 4624

Test přilnavosti pul-off(uvolnění)                       N/mm2        ASTM D4541           -

Přilnavost k panelu z polyuret.       1.33             MPa=        EN ISO 4624

pěny                                                            N/mm2        ASTM D 4541

Test přilnavosti pul-off(uvolnění)      

Přilnavost systému Grip Primer

+ Decorkrete na betonu               1.17              MPa=       EN ISO 4624  Typ rozpínání         

Test přilnavosti  pul-off(uvolnění)                      N/mm2        ASTM D4541 A/B mezi betonem a Grip Primer

Přilnavost systému Grip Primer

+ Decorkrete na cihle (dlaždici)     1.00              MPa =       EN ISO 4624  Typ rozpínání C

Test přilnavosti  pul-off(uvolnění                       N/mm2       ASTM D4541    uvnitř Decokrete

 

Přilnavost systému Grip Primer

+ Decorkrete na kovu                   1.17            MPa =       EN ISO 4624  Typ rozpínání C

Test přilnavosti  pul-off(uvolnění                       N/mm2       ASTM D4541    uvnitř Decokrete

 

Přilnavost systému Grip Primer

+ Decorkrete na OSB panelu          1.42            MPa =       EN ISO 4624  Typ rozpínání C

Test přilnavosti  pul-off(uvolnění                       N/mm2       ASTM D4541    uvnitř Decokrete

 

Propustnost vodní páry           Sd = 0.49 m            m              EN ISO 7783           -

Výše uvedené údaje, i když byly vytvořeny v souladu s testovanými metodami jsou indikativní a mohou se měnit, pokud se mění specifické podmínky budovy.

Beton

V případě nového cementového podkladu musí být tento podklad suchý a vytvrzený.

V případě poškozeného nebo drobivého betonu, opravit pomocí Rebuild CLS (viz technický datový list).

Na podkladových vrstvách v kontaktu se zemí nebo vystavených vzlínající vlhkosti, použít WATstop nebo Vaposhield (viz technický datový list ) místo Grip Primer

Dlažba (krytina)

Staré dlažby musí být dobře připojeny k podkladu (jinak je odstranit a vyplnit cementovou maltou) a na povrchu nesmí být žádné úlomky nebo uvolněné látky jako jsou maziva, vosky, oleje nebo chemikálie, atd.

Pro aplikaci na leštěné dlažby se doporučuje obrousit povrch diamantovým kotoučem a perfektně jej vyčistit.

Vzhledem k velkému rozsahu dlaždic, které lze najít na trhu se doporučuje provést test s cílem ověřit perfektní přilnavost výrobku. Pokud je zde potřeba zatmelit spoje, použít speciální maltu nebo WATstop nebo Vaposhield jako plnivo pomocí ocelové nebo gumové zednické lžíce (viz příslušné technické datové listy).

Kov

Před aplikací Grip Primer použít antikorozní výrobek Rust Converter (viz technický datový list).Pokud je kovový povrch nalakovaný, doporučuje se provést test přilnavosti pro ověření vhodnosti aplikace.

Pro všechny podklady, které nejsou uvedeny v technickém datové listu se prosím obraťte na technické oddělení Diasen.

MICHÁNÍ

Promíchat perfektně výrobek, aby byl homogenní. V případě extrémně horkých klimatických podmínek je možné přidat maximálně 5% čisté vody.

Přidání většího procentuálního podílu vody by mohlo negativním způsobem ovlivnit účinnost výrobku. Nikdy ke směsi nepřidávat jiné látky.

APLIKACE

Aplikovat jednu vrstvu Grip Primer pomocí válce s dlouhým vlasem nebo kartáčem a dbát na kompletní pokrytí povrchu.

ČAS SUŠENÍ

Při teplotě 20°C/68°F a 40% relativní vlhkosti výrobek zaschne během 4 hodin.

  • Čas sušení je ovlivněn relativní vlhkostí prostředí a teplotou a může se významným způsobem měnit.
  • Jakmile je výrobek suchý, ochránit jej před sluncem, ledem a vodou.
  • Pokud se aplikuje na kovové povrchy, Grip Primer schne pomaleji.

Pokud se aplikuje s větší výtěžností než je očekávaná, může se čas sušení podstatným způsobem zvýšit.

Jakmile je Grip Primer kompletně suchý, může se obložit akrylovými, polyuretanovými nebo epoxidovými pryskyřicemi Diasen, pochozími, reflexními nátěry Diasen.

DOPORUČENÍ

Neprovádět aplikaci výrobku, pokud je teplota nižší než + 5°C (+41°F) a vyšší než +35°C (+95°F)

Během letní sezóny aplikovat výrobek v chladnějších hodinách dne.

Pokud se používá ve vnějších prostorách, neaplikovat při bezprostřední hrozbě deště nebo ledu, v podmínkách silné mlhy nebo při relativní vlhkosti vyšší než 70%.

Nezvlhčovat povrch, upravený základní nátěrovou barvou před aplikací hydroizolace nebo povrchové úpravy.                           

ČIŠTĚNÍ

Používané vybavení se může před zatvrdnutím výrobku umýt vodou.

BEZPEČNOST

Během manipulace používat vždycky osobní ochranné pomůcky a postupovat podle bezpečnostního listu výrobku.


Objednávat můžete e-mailem na obchod@stavebniraj.cz nebo pomocí objednávkového formuláře. Zboží si můžete osobně odebrat v Bořitově v sídle společnosti, nebo Vám ho dovezeme naší dopravou, případně zašleme přepravní službou, po celé ČR i SR. Cenu za dopravu Vám sdělíme při objednání, podle místa dodání a váhy dodávaného zboží.


Naše nabídka také na:

www.fasadajinak.cz | www.interieroveobklady.cz | www.fasadniobklad.cz | www.plastove-palubky-obklady.cz | www.ohebnekamenneobklady.cz | www.plastoveplotylevne.cz | www.korkovefasady.cz